Tanssiterapia

Tanssiterapia on luoviin terapioihin kuuluva kuntoutus- ja hoitomuoto. Siinä itseä ja elämäntilannetta tarkastellaan kehon, tanssin ja liikkeen avulla. Keho, hengitys, jännitykset ja liikkuminen heijastavat suhtautumista itseemme ja ympäristöön.

Tunteisiin voi tutustua kehon tuntemusten kautta. Epämukavia tunteita voi kohdata tuntemuksina ja niiden kanssa voi oppia olemaan. Ilmaisun kautta tunteisiin liittyviä suhteita ja suhtautumista voi työstää aktiivisen toimijan roolista – kokija ja tekijänä luovassa prosessissa.

Tanssiterapiassa voi tulla tietoiseksi omasta tavastaan toimia ja reagoida. Omissa tavoissa ja tottumuksissa voi olla esimerkiksi sisäistettyjä sääntöjä, jotka eivät ole enää nykytilanteessa toimivia. Tanssiterapia mahdollistaa uskomusten ja sääntöjen kokemisen sekä uusien ja vaihtoehtoisten tapojen kokeilun.

Oman toiminnan tarkastelu ja muutostyö on vaikeaa ilman kokemuksia. Luovassa työskentelyssä ihminen on kokonaisvaltaisesti läsnä. Kaikki osapuolet, niin tunteet, tuntemukset kuin ajatukset ja toimintatapakin ovat vuoropuhelussa keskenään ja näin ollen havainnollistettavissa.

Tanssiterapia soveltuu kaikille, jotka ovat siitä kiinnostuneita. Siinä ei tarvita aikaisempaa kokemusta tanssista tai liikkeestä. Tanssiterapiaa voidaan käyttää sekä kokonaishoidon osana muiden hoitomuotojen rinnalla että pääasiallisena terapiana.

Tanssiterapian työskentelyalueita ovat mm. seuraavat:
  • Kehollisuuden kokeminen ja havainnointi
  • Kehon ja mielen yhteyden vahvistaminen
  • Itsetuntemuksen ja omanarvontunnon lisääminen
  • Elämänilon edistäminen
  • Kontaktin, kommunikaation ja vuorovaikutuksen tutkiminen
  • Sosiaalisten taitojen ja uusien kommunikaatiomallien harjoittelu
  • Uusien näkökulmien löytäminen itseen ja omiin elämäntilanteisiin
  • Uusien ratkaisu- ja toimintamallien kokeileminen
  • Tietoisuustaitojen lisääminen
  • Vahvistuminen ja voimaantuminen oman elämän tilanteissa

Tanssiterapiasta kiinnostuneille tanssiterapia yhdistyksen sivustoihin linkki: www.tanssiterapia.net