Mistä on kyse?

Elämässä on paljon haasteita, ongelmia, stressiä ja yllättäviä elämäntilanteita, mitkä kuluttavat voimavaroja. Opiskelu, työ ja arki jakavat huomiomme moneen suuntaan ja onnistumisen paine on melkoinen.

Jokainen meistä yrittää selvitä vaativista tilanteista parhaansa mukaan. Vaikeina aikoina reagoimme eri tavoin. Tilanne voi heijastua masennuksena, lamaantumisena, ahdistuneisuutena, pelkoina tai päihteisiin turvautumisena. Toimintakyky laskee ja ratkaisujen löytäminen on työläämpää. Stressaantuneena ja uupuneena on vaikeaa ottaa käyttöön erilaisia hallintakeinoja. Tuen etsiminen ja saaminen on tärkeää.

Toisinaan tilanteet purkautuvat nopeasti. Toisinaan on hyvä pysähtyä miettimään omaa elämää tarkemmin. Kuka oikeastaan olenkaan? Mitä kaikkea olenkaan kokenut? Mistä ristiriidat tulevat? Mitkä ovat tilanteen syitä ja seurauksia? Mitä oikeastaan tarvitsisin ja toivoisin? Mihin voisin vaikuttaa? Mitä voisin tehdä, jotta saisin elämästäni omien arvojeni näköisen? Terapiassa työstämme noita ja monia muitakin kysymyksiä. Olennaista on ongelmalliseen tilanteeseen puuttuminen sekä hyvinvoinnin lisääminen.

Katso myös

Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on psykoterapiamuoto, joka perustuu mm. kognitiivisen sekä oppimis- ja sosiaalipsykologian teoriaan ja tutkimukseen, tieteellisiin tutkimustuloksiin ja käyttää tieteellisesti todennettuja tutkimusmenetelmiä. www.kakkt.fi

Suomen Tanssiterapiayhdistys

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia tanssiterapeuttien ammatillisena verkostona ja tehdä tanssiterapiaa tunnetuksi Suomessa. www.tanssiterapia.net